Andmekaitsetingimused

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Sportlio töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).
 3. Sportlio töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.
 4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Sportlio OÜ, registrikoodiga 12663289, aadressiga Mäealuse 2/1, Tallinn, Harju maakond, 12618.
 5. Sportlio ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
  1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;
  2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi, aadress ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.
 6. Punktis 5 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Sportlio.
 7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.
 8. Kui Klient on avaldanud soovi saada Sportlio uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Sportlio e-posti aadressile shop@sportlio.com või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.